O NAS

AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY O NUMERZE 21345 CERTYFIKOWANA PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W OPARCIU O USTAWĘ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY